Xe hút chất thải Dongfeng 3.5 khối

Xe hút chất thải Dongfeng 3.5 khối

• Mã SP: SP0013

• Nhóm SP: Xe hút bùn, hút chất thải

• Công thức bánh xe: Xe 4x2 (2 ch